Dokumenty společnosti

Vznik a právní subjektivita organizace

Naše organizace Bunkr-klub mladých (později přejmenovaná na  Bunkr, o.s.) byla založena jako občanské sdružení dne 20. ledna 2003. Na základě  §2 zákona 68/2013Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, proběhla nezbytná změna právní formy.
Bunkr, o.p.s. vznikla 5. února 2014
a je vedená pod spisovou značkou O 1282 u Krajského soudu v Ostravě.
VÝPIS Z REJSTŘÍKU O.P.S. a Sbírka listin (vedená u krajského soudu v Ostravě)

Dokumenty

Zakládací listinu, organizační strukturu a výroční zprávy naleznete ke stažení níže.

Členství Bunkr, o.p.s. v asociacích

Jsme členem několika oborových a profesních asociací: Česká asociace streetwork,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR