Budujeme bezpečná místa

O Bunkru

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní.
Bunkr označuje opevněnou stavbu, která je stavěna s odhodláním a tam, kde je potřeba. Lidem uvnitř dává zázemí a ochranu před útoky zvenčí.
I my profesionálně budujeme bezpečná místa, kde hlavně mladí lidé nachází útočiště, pomoc, odpovědi.

Naše nestátní nezisková organizace byla založena v roce 2003. Již 20 let naši hlavní odbornou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také jejich rodiny. Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v řešení příčin než následků.
Považujeme také za důležité upozorňovat na jevy, které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností.