Služby pěstounům

Jsme Vašimi partnery a bezpečnými průvodci

S respektem podporujeme celou rodinu, pěstouny zveme ke spolupráci, a dětem fandíme, aby prospívaly, rozvíjely se a vyrostly v krásné mladé lidi.

Stali jste se pěstounem a hledáte doprovázející organizaci? Jste dospěláci, kteří se rozhodli nabídnout svůj domov dětem, jež je potřebují?

Máme pověření uzavírat dohody pro oblast Třince, Českého Těšína a Jablunkova. Poskytujeme doprovázení pěstounských rodin, výchovnou a poradenskou péči, pořádáme vzdělávací akce. 

 

Další informace o službě

Nabízíme

 • Doprovázení
  • každá náhradní rodina je v pravidelném osobním kontaktu s jedním odborným pracovníkem - tzv. průvodcem
  • průvodce podporuje celou rodinu, má přehled o naplňování dohody (pomáhá plánovat další kroky, informuje, zajišťuje)
  • návštěva je vždy předem domluvená, nejčastěji probíhá v domácnosti rodiny
  • součástí setkání je povídání o aktuální situaci v rodině, sdílení radostí i starostí, cílená práce s dítětem, konzultace s pěstounem
 • Podporu při řešení obtížných situací
  • vztahy v rodině
  • specifická péče o dítě, vzdělávání dítěte
  • výchovné problémy (odborné metody: Scénotest, Kids' Skills)
  • příchod/odchod dítěte do/z rodiny, ukončení péče - dovršení 18 let dítěte
  • zpracování historie dítěte  (odborné metody: My Backpack, Kniha života)
 • Podporu při naplňování práv a povinností pěstouna
  • pomoc při zajištění péče o svěřené dítě - po dobu nezbytnou i celodenní (na míru rodině - formou zajištění tábora nebo využitím rodinných chův)
  • rozvíjení kontaktů a sounáležitosti dítěte s původní rodinou
  • asistence při kontaktu s biologickou rodinou
  • vlastní nabídka vzdělávání (besedy, semináře, zážitkové pobyty) - VÍCE ZDE
  • odborná pomoc - zajištění konzultací s terapeutem či psychologem

 Poslání

Našim posláním je podpora pěstounů ve vytváření zdravě fungující náhradní rodiny a jejím setrvání v průběhu času.

Usilujeme o:

 • Komplexní fungující rodinný systém, kde přijaté i biologické děti mají své místo
 • Posílení kompetencí pěstounů v jejich rolích
 • Harmonický rozvoj dítěte v náhradní rodinné péči

 Principy naší práce

Rovnocenné partnerství - Pěstouny nevnímáme jako klienta služby, ale jako profesionálního partnera. S dítětem i s pěstounem komunikujeme otevřeně, na partnerské bázi. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a také s nimi tak i zacházíme.

Respekt - Respekt ke třem základním hodnotám – k soukromí, k přáním a potřebám a k odlišnosti. Pracovník respektuje přání rodiny a jejich členů, dokáže ke každé rodině přistupovat individuálně.

Profesionalita - Průvodce si uvědomuje, že při výkonu svého povolání musí dodržovat své profesní kompetence. Má jasnou představu o tom, kde leží hranice služby. Zná postupy a metodiky platné v organizaci a při svém výkonu práce je dodržuje.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Jablunkovská 110
739 61 Třinec
Provozní doba: Po - Čt: 8.30 - 14.30 hodin
Pá: 8.30 - 13.00 hodin
terénní práce v rodinách - po předchozí dohodě

Náš tým

Hudziecová Petra, Mgr., DiS.
Hudziecová Petra, Mgr., DiS.
sociální pracovnice
Více
Szymeczek Marie, Mgr.
Szymeczek Marie, Mgr.
sociální pracovnice
Více
Turoňová Renáta, Mgr.
Turoňová Renáta, Mgr.
vedoucí a sociální pracovnice
Více