Služby pěstounům

Jsme Vašimi partnery a bezpečnými průvodci

S respektem podporujeme celou rodinu, pěstouny zveme ke spolupráci, a dětem fandíme, aby prospívaly, rozvíjely se a vyrostly v krásné mladé lidi.

Stali jste se pěstounem a hledáte doprovázející organizaci? Jste dospěláci, kteří se rozhodli nabídnout svůj domov dětem, jež je potřebují?

Máme pověření uzavírat dohody pro oblast Třince, Českého Těšína a Jablunkova. Poskytujeme doprovázení pěstounských rodin, výchovnou a poradenskou péči, pořádáme vzdělávací akce. 

 

Další informace o službě

Nabízíme

 • Doprovázení
  • každá náhradní rodina je v pravidelném osobním kontaktu s jedním odborným pracovníkem - tzv. průvodcem
  • průvodce podporuje celou rodinu, má přehled o naplňování dohody (pomáhá plánovat další kroky, informuje, zajišťuje)
  • návštěva je vždy předem domluvená, nejčastěji probíhá v domácnosti rodiny
  • součástí setkání je povídání o aktuální situaci v rodině, sdílení radostí i starostí, cílená práce s dítětem, konzultace s pěstounem
 • Podporu při řešení obtížných situací
  • vztahy v rodině
  • specifická péče o dítě, vzdělávání dítěte
  • výchovné problémy (odborné metody: Scénotest, Kids' Skills)
  • příchod/odchod dítěte do/z rodiny, ukončení péče - dovršení 18 let dítěte
  • zpracování historie dítěte  (odborné metody: My Backpack, Kniha života)
 • Podporu při naplňování práv a povinností pěstouna
  • pomoc při zajištění péče o svěřené dítě - po dobu nezbytnou i celodenní (na míru rodině - formou zajištění tábora nebo využitím rodinných chův)
  • rozvíjení kontaktů a sounáležitosti dítěte s původní rodinou
  • asistence při kontaktu s biologickou rodinou
  • vlastní nabídka vzdělávání (besedy, semináře, zážitkové pobyty) - VÍCE ZDE
  • odborná pomoc - zajištění konzultací s terapeutem či psychologem

 Poslání

Našim posláním je podpora pěstounů ve vytváření zdravě fungující náhradní rodiny a jejím setrvání v průběhu času.

Usilujeme o:

 • Komplexní fungující rodinný systém, kde přijaté i biologické děti mají své místo
 • Posílení kompetencí pěstounů v jejich rolích
 • Harmonický rozvoj dítěte v náhradní rodinné péči

 Principy naší práce

Rovnocenné partnerství - Pěstouny nevnímáme jako klienta služby, ale jako profesionálního partnera. S dítětem i s pěstounem komunikujeme otevřeně, na partnerské bázi. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a také s nimi tak i zacházíme.

Respekt - Respekt ke třem základním hodnotám – k soukromí, k přáním a potřebám a k odlišnosti. Pracovník respektuje přání rodiny a jejich členů, dokáže ke každé rodině přistupovat individuálně.

Profesionalita - Průvodce si uvědomuje, že při výkonu svého povolání musí dodržovat své profesní kompetence. Má jasnou představu o tom, kde leží hranice služby. Zná postupy a metodiky platné v organizaci a při svém výkonu práce je dodržuje.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Jablunkovská 110
739 61 Třinec
Provozní doba: Po - Čt: 8.30 - 14.30 hodin
Pá: 8.30 - 13.00 hodin
terénní práce v rodinách - po předchozí dohodě

Náš tým

Turoňová Renáta, Mgr.
Turoňová Renáta, Mgr.
ředitelka, projektová manažerka
Více
Hudziecová Petra, Mgr., DiS.
Hudziecová Petra, Mgr., DiS.
vedoucí a sociální pracovnice
Více
Pimková Kamila, DiS.
Pimková Kamila, DiS.
sociální pracovnice
Více