Komunitní práce v Třinci

Komunita nás baví

Pokud lidé chtějí změnu, mohou ji provést.

Terénní komunitní práce v roce 2022 v Třinci pokračuje.

Navazujeme tak na dlouholetou praxi v terénu - v lokalitě Borek, kde naše organizace působila 9 let a získali jsme tak nezanedbatelnou zkušenost s metodou komunitné práce. Po nečekaně rychlém ukončení práce na Borku jsme nějakou dobu mapovali vytipované lokality ve městě, které jsme ve spolupráci se sociálním odborem Města Třinec v září vyhodnotili. 

Novým místem, novou lokalitou, kde chceme působit a uplatnit metodu komunitní práce, je lokalita Hraniční.

Komunitní pracovníci:

  • se soustředí na kolektivní problémy a místní podmínky
  • pomáhají v komunitách podporovat sociální změny a zlepšit kvalitu života místních obyvatel
  • fungují jako spojení mezi komunitou a řadou dalších lokálních orgánů a spolupracují s relevantními partnery (neziskovými organizacemi, policií, školami apod.)
  • orientují se v mnoha tématech např. nezaměstnanosti, zadluženosti, bytové politice, interakcích rodiny či sociální politice
  • disponují znalostmi o procesu a postupech metody komunitní práce a umí je aplikovat v různých kontextech.

 Takto vypadala komunitní práce za období 2013-2021 na Borku - KC Borek

Jsme partnery projektu "Romští lídři - hybatelé změny", který je podpořen grantem z Norských fondů 2014 - 2021. Díky tomuto projektu se mohou dál scházet, vzdělávat a rozvíjet obyvatelé, většinou z lokality Borek, kteří se zapojili do vzniklé romské platformy Feder drom

Kontakty

Jablunkovská 110
73961 Třinec
Provozní doba: terénní práce - nepravidelně dle potřeby
osobní schůzky - po předchozí domluvě

Náš tým

Szotkowská Lenka, Mgr.
Szotkowská Lenka, Mgr.
vedoucí rozvoje služeb a komunitní práce
Více
Buzková Saganová Nancy, Mgr. et Mgr.
Buzková Saganová Nancy, Mgr. et Mgr.
komunitní sociální pracovnice
Více
Samková Anna
Samková Anna
komunitní pracovnice
Více