Komunitní centrum Borek

Komunita nás baví

Aktuální program zde

Pokud lidé chtějí změnu, mohou ji provést.

Vytváříme místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas, sdílet spolu nejen problémy, ale i radosti. Otevřené dveře u nás mají všichni členové komunity, tedy děti, mladí lidé, dospělí, jednotlivci a zároveň celé rodiny. Konkrétní podobu aktivit v Komunitním centru můžete utvářet i Vy podle Vašich přání a zájmů.

Jsme partnery projektu "Romští lídři - hybatelé změny", který je podpořen grantem z Norských fondů 2014 - 2021.Podrobněji zde.

Další informace o službě

Naše cíle

  • propojovat a podporovat místní komunitu v lokalitě Borek
  • vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj dětí, mládeže i dospělých
  • inspirovat a uschopňovat k novým věcem
  • podílet se na začleňování obyvatel do společenského života

Úkolem a cílem komunitních pracovníků není měnit či přetvářet komunitu, ale jsou partnery lidí a na jejich cestě změn je doprovázejí, motivují a poskytují podporu. Komunitní pracovníci jsou otevření pro všechny lidi z lokality, podporují aktivní členy, komunikují s odpůrci a motivují je, hledají zdroje a příležitosti, přemosťují lidi z lokality s majoritou.

 Náplň komunitního centra

V Komunitním centru probíhají aktivity, které jsou rozděleny do 3 základních skupin a to dle cílové skupiny.

Značnou část tvoří aktivity pro děti a mládež. V rámci této cílové skupiny probíhá doučování, kroužky (sportovní, tvořivý, pěvecký a taneční), klub pro mladé.
Druhou oblast tvoří aktivity pro dospělé. Hlavní aktivitou je klub pro dospělé. Zde mohou dospěláci společně trávit čas a řešit věci a situace, jež zrovna prožívají. Formují se zde jádrové skupiny, pracuje se na společných projektech. Je zde také prostor pro individuální poradenství. Další aktivitou pro dospělé je spravování posilovny a dětského hřiště, které slouží celé lokalitě. Dále probíhají nepravidelně workshopy, dle aktuálních témat.
Třetí a pro nás velmi důležitou část tvoří aktivity určené pro všechny společně, kde spadá především víkendový pobyt pro rodiny, společné výlety, akce, besedy, přednášky. Vytváří se tak prostor pro nacházení společné řeči, hledání společných zájmů, společného sdílení a trávení času s celou komunitou.

 Koho ještě v komunitním centru najdeš

V komunitním centru můžeš potkat kromě komunitních pracovníků další lidi, kteří vedou kroužky. Setkat se můžeš s Alešem, Sabinou, Míšou a Věrkou.

Vývoj komunitní práce v Komunitním centru Borek

 Pokud Vás zajímá, jak se komunitní práce na Borku vyvíjela a vyvíjí, můžete se dočíst o jednotlivých fázích jejího vývoje v přiloženém dokumentu.

Kontakty

Staré město - Borek 323
739 61 Třinec
Provozní doba: Pravidelné aktivity dle rozvrhu
Jednorázové akce dle aktuálního programu