Pro Nikol je důležitá kvalita sociální práce

Wawrzyková Nikola, Mgr.

Wawrzyková Nikola, Mgr.

metodik sociální práce

Vzdělání: VŠ sociální

Osobní motto: „Váš příklad naučí mladé lidi stejně jako Vaše slova.“

V organizaci působím od roku 2014. Ve zmíněném roce jsem nastoupila do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde jsem postupně prošla všemi pracovními pozicemi. Od pracovníka v sociálních službách, sociálního pracovníka až po vedoucí služby. V této službě jsem působila až do roku 2020, od roku 2017 se také věnuji primární prevenci na školách jako lektor. Nyní pracuji na pozici metodika sociální práce.  

Svou roli metodika vnímám jako podpůrnou a zároveň jako progresivní. Jde mi zejména o podporu pracovníků organizace z hlediska jejich přímé práce s klienty. Zároveň jim poskytuji oporu, aby se jim i vedení organizace dařilo udržet kvalitní služby a zázemí pro naše klienty. Ráda si vždy připomínám část našeho poslání, které mi je blízké „řešíme příčiny, ne následky“ – vždy mě to vrací k příběhům našich klientů, s kterými jsem za dobu mého působení v organizaci spolupracovala, a kterým se lidé v naší organizaci věnují. A toho si velice vážím.