Renča vidí věci v souvislostech

Turoňová Renáta, Mgr.

Turoňová Renáta, Mgr.

metodik sociální práce

Vzdělání: VŠ sociální pedagogiky

Osobní motto: I letos bude krásný podzim.

Jsem vystudovaná vychovatelka – etopedka a jsem sociální pracovnice. Ale již jako dospívající jsem se věnovala dětem. Děti a mladí lidé, speciálně ti „složití a zlobiví“ jsou v centru mého zájmu i práce pořád. Metodicky vedu naše sociální i další odborné služby. Baví mě diskutovat, promýšlet naši práci s kolegy, objevovat nové příležitosti a reagovat na nové jevy a výzvy v našem oboru. V přímé práci působím ve Službách pěstounům, kde s respektem doprovázím náhradní rodiny.

Jako spoluzakladatelka organizace se stále podílím na řízení naší společnosti. Je mi blízká sociální oblast, neziskový sektor obecně a zajímá mě společenské dění.

A pokud nejsem v práci, tak nejspíš větrám svou kočovnou duši.