Konference 2023

Dětská duše ve víru celospolečenských událostí a trendů

Lze zachovat zdraví a pohodu dětské duše? Jak (si) udržet duševní zdraví ve víru celospolečenských událostí a trendů?

V úterý 21. 11. 2023 se uskutečnila odborná konference na téma duševní zdraví dětí. Konferenci jsme uspořádali v rámci oslav 20. výročí naší organizace.

Celkem se sešlo 67 odborníků z řad sociálních pracovníků, pedagogů a další odborné veřejnosti, kterým není lhostejné, co se děje dětem a mladým lidem.

Dětská duše je dnes pod silným tlakem každodenní reality. Je doslova vtažena do víru celospolečenských událostí a trendů. Statistiky uvádí, že „až čtyřicet procent deváťáků má střední nebo těžké deprese, skoro třetina jich trpí úzkostmi“ (www.nudz.cz).

Odborníci, kteří se s dětmi denně setkávají, téma vnímají o to palčivěji. „Mnoho dětí se v současném světě necítí bezpečně. Obrovsky narostl počet dětí s psychickými problémy. Psychika dětí je velmi křehká, nezvládají samy řešit i málo náročné situace.“ (zpětná vazba). Není to pro ně tedy jen statistika a číslo. Naráží na otázku, jak zachovat zdraví a pohodu dětské duše? Na konferenci jsme se snažili hledat nejen odpověď či konkrétní návod, ale také povzbuzení a možné vlastní zdroje ke své praxi. Praktické podněty byly podloženy teorií, statistickými údaji či kazuistikami. Účastníci tak mohli získat ucelené podněty nejen k přemýšlení nad daným tématem, ale i k samotné praxi „co dělat“, jako reálné řešení, při duševní nepohodě dětí či při vyhroceném náročném chování.

Bližší informace o konferenci (klikněte pro zvětšení):

 Duševní zdraví dětí a mladých lidí vnímáme jako vysoce aktuální otázku a naplňujeme touto cestou náš cíl, že je důležité upozorňovat na jevy, které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností.

Kontakty

Jablunkovská 110
73961 Třinec

Náš tým

Palowská Tereza, Mgr.
Palowská Tereza, Mgr.
vedoucí rozvoje služeb sociální prevence
Více