Renča vidí věci v souvislostech

Turoňová Renáta, Mgr.

Turoňová Renáta, Mgr.

ředitelka, projektová manažerka

Vzdělání: VŠ sociální pedagogiky

Osobní motto: „Neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dát existovat, ale přestaneš žít.“ Mark Twain

Jsem vystudovaná vychovatelka – etopedka a jsem sociální pracovnice. Ale již jako dospívající jsem se věnovala dětem. Děti a mladí lidé, speciálně ti se složitějším životním příběhem, jsou v centru mého zájmu i práce mnoho let. Aktuálně již několik let působím na pobočce Služby pěstounům, kdy doprovázím náhradní rodiny.

Baví mě diskutovat, promýšlet naši práci s kolegy, objevovat nové příležitosti a reagovat na nové jevy a výzvy v našem oboru. Jsem spoluzakladatelka naší organizace.

A pokud nejsem v práci, tak nejspíš větrám svou kočovnou duši.