Programy primární prevence

Bavíš se? Bav se s námi.

Nabízíme školám preventivní programy na aktuální témata, vedené interaktivním způsobem. Přinášíme v nich pravdivé informace a vyzýváme mladé lidi k otevřenosti, zodpovědnosti.

Děti a mladí lidé potřebují ke svému životu zábavu a objevování „zakázaného“ světa. Baví se experimentováním s návykovými látkami, baví se skrze sociální sítě, hledají zábavu v testování mezilidských vztahů, ztrácejí se ve svých emocích. Málokdo s nimi ale mluví o rizicích, pastech, mýtech a realitě této zábavy. Přinášíme skutečná fakta, povzbuzujeme k otevřené diskusi a zodpovědnému jednání. Ptáme se: „Bavíš se? Bav se s námi.“  Nechte své žáky objevit nový pohled na svět s našimi programy.

Aktuálně nabízíme programy pro školy v ORP Třinec a ORP Bohumín. Ostatní města, obce na dotaz.
Vše potřebné naleznete v dokumentech níže.

V Třinci jsme zapojeni a podpořeni z projektu MAP IV, a tudíž určitý počet programů primární prevence v období 3/2024 - 12/2025 je pro školy z ORP Třinec hrazeno právě z tohoto projektu.

Další informace o službě

Primární prevence s námi:

  • Máme zpracováno v nabídce 6 témat.
  • Programy jsou koncipovány na 90 minut - 2 vyučovací hodiny
  • programy jsou vedené interaktivním způsobem, s využitím metod zážitkové pedagogiky
  • program vždy vedou 2 lektoři

Benefit  programů od nás:

Naši lektoři jsou zároveň sociální pracovníci, kteří působí v našich nízkoprahových klubech. Mají tedy praxi v práci s dětmi a dospívajícími, ale současně jsou zběhlí v intervencích v oblastech nabízených témat.
Dostáváme se tak k možnému přesahu a návaznosti programů realizovaných ve školách. Osloví-li téma některého z žáků, má možnost navštívit klub a potkat v něm pracovníky, kteří už pro něj nejsou zcela cizí.

Cena:

 3 600 Kč/ program

Kontakty

Jablunkovská 110
739 61 Třinec
Provozní doba: na objednávku

Náš tým

Palowská Tereza, Mgr.
Palowská Tereza, Mgr.
vedoucí rozvoje služeb sociální prevence
Více