Praxe a stáže

Zájemcům o praxi či stáž nabízíme rozšířený pohled na problematiku dětí a mladých lidí v obtížných životních situacích.

Zájemcům umožňujeme formou odborné praxe či pracovní stáže nahlédnout a okusit práci v preventivních sociálních službách (konkrétně NZDM a terénních programech) a také práci s komunitou (Komunitní centrum).

Nabízíme krátkodobé praxe a stáže, popřípadě také možnost spolupráce na seminárních, bakalářských nebo diplomových pracích formou jednorázových konzultací.

Pro koho:

  • Praxe je určena studentům VOŠ a VŠ sociálních oborů
  • Stáž nabízíme pracovníkům v NZDM či Terénním programu pro děti (streetu), Komunitních center

Podmínky spolupráce: 

  • uzavření trojstranné dohody (Bunkr, o.p.s., škola/zaměstnavatel, student/stážista)
  • aktivní přístup během praxe
  • vyhotovení písemné závěrečné zprávy 

Podrobnější nabídku naleznete v dokumentu níže.

V případě zájmu kontaktujte příslušnou pobočku.

Dokumenty ke stažení