Poslání a cíle

Poslání

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Bunkr, o.p.s. je nezisková organizace, která reaguje na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby v rodině i komunitě.  Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky.    

Soustředíme se na:

  • Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru
  • Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže
  • Realizaci preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod.
  • Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže i celých rodin
  • Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež