Kancelář ředitelství

Bez nás by to nešlo

Přestože nás nepotkáte v přímé práci, jsme součástí veškerých projektů a činností naší organizace.

V naší kanceláři se staráme o zajištění šikovných pracovníků, dostatku peněz i vyřízení potřebné administrativy. Pečujeme o dobré vztahy s donátory a partnery, propagujeme naši práci.

Další informace o službě

V naší kanceláři zajišťujeme:

 • Řízení organizace
  • šíříme naše vize a plánujeme strategické kroky do budoucna
  • koordinujeme zpracování plánu činnosti Bunkru, o.p.s. jako celku a realizaci, udržitelnost i rozvoj jednotlivých služeb a projektů
  • řídíme střední management – vedoucí poboček a koordinátory projektů
 • Ekonomickou agendu
  • sestavujeme a dohlídáváme rozpočty
  • vyhledáváme nové finanční zdroje a zajišťujeme dostatek financí pro činnost
  • vedeme účetnictví
 • Personální agendu
  • zajišťujeme pracovně-právní vztahy, vedeme personální evidenci
  • staráme se o odměňování zaměstnanců
  • vedeme oblast BOZP a PO
  • podporujeme pracovníky v jejich rozvoji a profesnímu růstu
 • Administrativní agendu
  • zodpovídáme za dodržování smluv
  • realizujeme většinu plateb
  • staráme se o vyřizování korespondence a další běžné administrativy
 • Metodické vedení a podporu
  • provádíme metodickou a analytickou činnost a podporu v jednotlivých službách a projektech
  • koordinuje vytváření a zavádění metodických postupů, vydáváme interní dokumenty, závazné předpisy – směrnice, pokyny
  • sledujeme vývoj oboru, trendů, rovněž situaci ve společnosti, koncepci kraje a obcí
 • Propagaci a komunikaci
  • koordinujeme komunikaci s médii, správa webu a sociálních sítí
  • prezentuje a propaguje činnost Bunkru, o.p.s. v ČR i v zahraničí
  • pečujeme o image a usilujeme o dobrou reputaci naší organizace

 

Kontakty

Jablunkovská 110
739 61 Třinec
Provozní doba: Po–Čt: 8.00–14.00 hodin

Náš tým

Wijacki Dominik, Ing.
Wijacki Dominik, Ing.
ředitel a projektový manažer
Více
Bocková Zuzana, Mgr.
Bocková Zuzana, Mgr.
PR pracovnice
Více
Marčanová Pavlína
Marčanová Pavlína
účetní
Více
Pietrzyková Soňa, DiS.
Pietrzyková Soňa, DiS.
personální a admin. pracovnice
Více
Wawrzyková Nikola, Mgr.
Wawrzyková Nikola, Mgr.
metodik sociální práce
Více