Kancelář ředitelství

Bez nás by to nešlo

Přestože nás nepotkáte v přímé práci, jsme součástí veškerých projektů a činností naší organizace.

V naší kanceláři se staráme o zajištění šikovných pracovníků, dostatku peněz i vyřízení potřebné administrativy. Pečujeme o dobré vztahy s donátory a partnery, propagujeme naši práci.

Další informace o službě

V naší kanceláři zajišťujeme:

 • Řízení organizace
  • šíříme naše vize a plánujeme strategické kroky do budoucna
  • koordinujeme zpracování plánu činnosti Bunkru, o.p.s. jako celku a realizaci, udržitelnost i rozvoj jednotlivých služeb a projektů
  • řídíme střední management – vedoucí poboček a koordinátory projektů
 • Ekonomickou agendu
  • sestavujeme a dohlídáváme rozpočty
  • vyhledáváme nové finanční zdroje a zajišťujeme dostatek financí pro činnost
  • vedeme účetnictví
 • Personální agendu
  • zajišťujeme pracovně-právní vztahy, vedeme personální evidenci
  • staráme se o odměňování zaměstnanců
  • vedeme oblast BOZP a PO
  • podporujeme pracovníky v jejich rozvoji a profesnímu růstu
 • Administrativní agendu
  • zodpovídáme za dodržování smluv
  • realizujeme většinu plateb
  • staráme se o vyřizování korespondence a další běžné administrativy
 • Metodické vedení a podporu
  • provádíme metodickou a analytickou činnost a podporu v jednotlivých službách a projektech
  • koordinuje vytváření a zavádění metodických postupů, vydáváme interní dokumenty, závazné předpisy – směrnice, pokyny
  • sledujeme vývoj oboru, trendů, rovněž situaci ve společnosti, koncepci kraje a obcí
 • Propagaci a komunikaci
  • koordinujeme komunikaci s médii, správa webu a sociálních sítí
  • prezentuje a propaguje činnost Bunkru, o.p.s. v ČR i v zahraničí
  • pečujeme o image a usilujeme o dobrou reputaci naší organizace

 

Kontakty

Jablunkovská 110
739 61 Třinec
Provozní doba: Po–Čt: 8.00–14.00 hodin

Náš tým

Turoňová Renáta, Mgr.
Turoňová Renáta, Mgr.
ředitelka, projektová manažerka
Více
Pavlíková Ilona, Ing.
Pavlíková Ilona, Ing.
ekonomka
Více
Pietrzyková Soňa, DiS.
Pietrzyková Soňa, DiS.
asistentka ředitelky
Více
Szotkowská Lenka, Mgr.
Szotkowská Lenka, Mgr.
vedoucí rozvoje služeb a komunitní práce
Více
Palowská Tereza, Mgr.
Palowská Tereza, Mgr.
vedoucí rozvoje služeb sociální prevence
Více
Marčanová Pavlína
Marčanová Pavlína
účetní
Více