Rodiny mají svátek

13.5.2022/ Každý rok 15. května se v Česku slaví Mezinárodní den rodin. Jak tento sváteční den využijete vy?

„Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí.“ (Autor neznámý)

Rodina je nenahraditelným prostředím, kde se přirozeně z dítěte stává jedinečný člověk a kde dospělý má příležitost trénovat se v nesobecké lásce, trpělivosti, milosrdenství, pokoře a odvaze.

Rodina si zasluhuje úctu, podporu a respekt. Jak tento sváteční den využijete vy?

Žel, některé děti vyrůstají ve složité rodině. Ty mohou najít zázemí a podporu v našich klubech či u terénních pracovníků.

A některé nemohou vyrůstat ve své původní rodině z různých důvodů vůbec. Proto existují tzv. náhradní rodiny, které se rozhodly zajistit těmto dětem péči. Jsme velmi rádi, že můžeme právě několik těchto rodin doprovázet a být s nimi v kontaktu. Sledovat, jak právě možnost vyrůstat v rodině, má na opuštěné děti blahodárný vliv a napomáhá k jejich všestrannému rozvoji.

 Fandíme všem rodinám, malým, velkým, radostným, i těm s trápením a rovněž těm náhradním!