Připojujeme se ke Světovému dni sociální práce

Jsme sociální pracovníci. Jsme hrdí na svou profesi.

Naší prací podporujeme zdravé mezilidské vztahy, fungování lidí v rodině a v komunitě.