Naše služby fungují i v době nouzového stavu

4.11.2020/ Naše služby jsou stále v provozu, i když změněném či omezeném, a naši pracovníci jsou pořád připraveni podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.

S příchodem nouzového stavu se život nezastavil, ale pokračuje s určitými omezeními dál. Stejně tak nezmizely problémy či složité životní situace, se kterými se potýkají děti a mladí lidé, celé rodiny či komunity. Nouzový stav je pro nás výzvou - neustále hledáme nové formy práce, které nám umožní naše služby poskytovat a zároveň se chovat vůči společnosti zodpovědně.

Naši sociální pracovníci ze Služeb pěstounům jsou stále v kontaktu s pěstounskými rodinami, samozřejmě za dodržení určitých bezpečných hygienických podmínek. Někteří naši klienti z pěstounských rodin patří do rizikové skupiny (65+ let). Protože respektujeme jejich obavy, rozhodli jsme se řídit doporučením MPSV a nedocházíme za nimi přímo do jejich bydliště, ale setkáváme se ve veřejném prostoru v parcích, případně v naší konzultační místnosti. Služby pěstounům ale nejsou jen o sociální práci s pěstounskými rodinami, zaměřujeme se také na vzdělávání pěstounů. To je v dnešní době možné realizovat jen omezeně, nicméně i tady hledáme takové formy vzdělávání, které by pěstounům přinesly užitek a zároveň je minimálně zdravotně ohrozily. V nejbližších dnech proto chystáme online vzdělávací besedu. Uvidíme, jak se tato forma vzdělávání osvědčí, a v případě, že bude pěstounům vyhovovat, budeme uvažovat o tom, že ji zařadíme do nabídky našeho vzdělávání.

I naše nízkoprahové kluby v Třinci, Novém Jičíně a Bohumíně nyní fungují v jiném režimu, než na jaký jsme dosud byli zvyklí. Kluby jsou otevřené, ale z důvodu dodržování bezpečných hygienických podmínek jsme omezili jejich okamžitou kapacitu. Velký prostor má nyní tzv. online forma práce - přes skype, messenger, instagram či telefon poskytujeme našim klientům poradenství a podporu. Nejčastěji nyní řeší klienti problémy spojené s distanční výukou, nejistotu plynoucí ze současné situace či vztahové problémy. V Bohumíně nyní také více využíváme terénní formu práce, monitorujeme místa, kde se běžně schází děti a mladí lidé, nabízíme jim pomoc a podporu a upozorňujeme je na nutnost dodržování hygienických opatření.

I naše streeťáky ze služby Streetwork v 3nci nyní nejvíce potkáte ve "virtuálním terénu", jak pomáhají dětem zvládnout problémy spojené s výukou na dálku. Streetwork v 3nci se nyní také více zaměřuje na monitoring lokalit, kde se běžně schází děti a mladí lidé, a na navázání spolupráce s dalšími sociálními službami - aktuálně se nám povedlo propojit se s Azylovým domem pro matky s dětmi v Třinci.

Komunitní centrum na Borku bohužel muselo z důvodu vládního nařízení uzavřít veškeré volnočasové aktivity. Avšak funguje online - každý pracovní den jsou naši pracovníci obyvatelům Borku k dispozici online či na telefonu. I na Borku je aktuálně velkým tématem distanční vzdělávání. Některé rodiny na Borku se potýkají stále se stejným problémem jako na jaře při prvním nouzovém stavu - nemají pro své děti potřebné technické vybavení a zvládnutí distanční výuku je tak pro ně velmi obtížné. Naši komunitní pracovníci proto (stejně jako na jaře) zapůjčili do těchto rodin notebooky a 3x týdně jsou pro ně online či na telefonu, aby dětem distanční výuku pomohli zvládnout. Ženy z Borku zůstávají aktivní a chtějí stejně jako v první vlně nouzového stavu pomoci - stále proto šijí pláště pro zdravotnický personál místních nemocnic.