Komunitní práce v Třinci pokračuje, i když Komunitní centrum Borek končí

18.12.2021/ Komunitní centrum Borek ukončuje svou činnost, ale komunitní práce bude v Třinci pokračovat i nadále.

V souvislosti s prodejem části domů na třineckém Borku novému vlastníkovi dochází k ukončení činnosti Komunitního centra Borek, které od r. 2012 provozovala v lokalitě organizace Bunkr, o.p.s. Komunitní centrum Borek bylo vybudováno z iniciativy statutárního města Třince na základech, které v lokalitě Borek položili terénní pracovníci Bunkru. Ti na Borek pravidelně docházeli v rámci Streetworku v 3nci a věnovali se zejména dětem a mladým lidem, kteří na ulici trávili svůj volný čas.

Konečně můžeme i v naší ulici začít žít lépe

„Mým prvním dojmem při založení komunitka bylo: konečně můžeme i my v této naší ulici začít žít lépe, aktivně, smysluplně,“ říká Věrka Vaňáková, jedna z aktivních žen, které se výrazně podílely na chodu komunitního centra. Věrka se v komunitku věnovala především dětem, z její iniciativy vznikl v komunitku taneční kroužek pro děti. „Všimla jsem si dětí, které na naší ulici tančily, zpívaly. Vnímala jsem jejich talent, a tak jsem oslovila komunitní pracovnice, zda bychom mohli založit taneční kroužek,“ vysvětluje Věrka, jak se dostala k vedení tanečního kroužku. Děti mají za sebou již mnoho vystoupení nejen v Třinci. „Našim největším zážitkem bylo setkání v Praze s Idou Kelarovou, kdy jsme si s ní a Čhavorenge mohli osobně zazpívat a zatančit. Byl to pro nás neuvěřitelný zážitek. Ida si dokonce vybrala dvě z naší skupinky, aby se přidaly k jejímu souboru,“ dodává ještě Věrka. V Komunitním centru kromě tanečního kroužku fungoval i sportovní kroužek, různé výtvarné aktivity, mateřské centrum, doučování dětí a mnohé další. Aktivity pro děti byly ale jen jednou z oblastí, které se komunitní centrum věnovalo.

Komunitní centrum bylo otevřeno pro všechny a tím si mne získalo

„Komunitko mohl navštívit kdokoliv, ať už dítě, dospívající nebo dospělý. Každý v něm našel něco, co se mu líbí,“ vysvětluje Anička Samková, další z aktivních žen a mluvčí komunity, jak komunitní centrum fungovalo. Za jednu z nejdůležitějších věcí považuje Anna to, že se na Borku podařilo zaktivizovat další obyvatele, kteří se zapojovali do zvelebování okolí. K největším počinům komunitního centra a aktivních obyvatel lokality Borek tak patřilo např. zlikvidování černé skládky a pravidelné úklidy Borku, vybudování dětského a workoutového hřiště, vybudování posilovny, alatánu či šicí dílny a organizace akcí a aktivit pro malé i velké. Činnost Komunitního centra Borek a tamních aktivních obyvatel dokonce překročila hranice Třince – několikrát aktivní lidé z komunity hostili v Komunitním centru Borek komunitní pracovníky z různých koutů republiky a také i odborníky z Německa. Anna Samková společně s Libuší Bodnárovou dokonce prezentovaly své zkušenosti s komunitní prací a s aktivitou komunity na odborné Platformě komunitní práce v Praze. Zde ženy dostaly nabídku přednášet o svých zkušenostech studentům Karlovy Univerzity.

Co bude dál?

Ukončení činnosti Komunitního centra na Borku končí pouze jedna z etap komunitní práce v Třinci. Organizace Bunkr, o.p.s. bude nadále v komunitní práci činná, jednak prostřednictvím partnerství v  projektu „Romští lídři – hybatelé změny“, který díky podpoře z Norských fondů realizuje Ostravsko-opavská diecézní charita, ale také přímo v Třinci v rámci terénní komunitní práce v nových lokalitách Třince. „Komunitní práce je o lidech a pro lidi. Jako komunitní pracovníci podporujeme lidi ve využívání vlastních zdrojů a dovedností a napojujeme je na zdroje společnosti,“ vysvětluje smysl komunitní práce Lenka Szotkowská, komunitní pracovnice a vedoucí Komunitního centra Borek.  „Věříme, že má smysl vytvářet podmínky pro rozvíjení aktivit lidí, kteří mají zájem dělat něco i pro druhé a chtějí se zapojit do zlepšení kvality života všech obyvatel místa, ve kterém žijí. Proto chceme v komunitní práci pokračovat i nadále.“


 „Pro nás a naši ulici je komunitní centrum jakýmsi rodinným hnízdem. Probudilo ve mně skryté myšlenky a cíle realizovat a pomáhat třeba dětem, které mají v sobě talent a ostýchají se ho ukázat světu, lidem atd." Věra Vaňáková, vedoucí tanečního kroužku v KC Borek

 „Mě samotné 8 let v KC bylo velkým přínosem. Získala jsem mnoho zkušeností, jak se zapojit do komunity, jak společně trávit čas, plánovat a realizovat různé akce pro děti a dospělé. Moc se mi líbilo zapojení aktivních členů při zvelebování našeho okolí, které nám není lhostejné…. Je mi líto, že naše KC končí… ale není všem dnům konec. Věřím, že se povede časem otevřít nové, aby měli další lidé možnost se někde potkávat a trávit svůj volný čas v příjemném prostředí. Velice děkuji z celého srdce celé organizaci Bunkr, o.p.s.“ Anna Samková, mluvčí komunity

 „Ráda vzpomínám na ty časy, když jsem ze školy spěchala domů se rychle najíst, abych mohla do komunitka. Vzpomínky jsou úžasné a nezapomenutelné, strávila jsem tam velký kus svého dětství, naučila se mnoho nových věcí, poznala nové lidí, učila se díky dobrovolníkům ze zahraničí nové jazyky. Nejlepší je, že jsem tam nechodila kvůli rodičům nebo pro pracovníky komunitka,,ale pro sebe, protože jsem chtěla být někde, kde jsem byla ráda. Když jsme byli unavení, tak jsme si jen tak lehli na zem, zhasli a leželi . Prostě celkově jsem ráda, že tohle pro nás dělají . Děti aspoň nemají čas na hlouposti, nezajímají se o drogy a různé škodlivé věci. Komunitko nás vede k lepšímu životu Děkuju za ty vzpomínky a zkušenosti. “ Janka, bývalá klienta KC Borek

 „Kdyby nebylo komunitní centrum, tak se nevzdělávám tak, jako nyní. Nestudovala bych sociální činnost a nebyla by mi poskytnuta taková pomoc se školou, jako od pracovníků Komunitního centra.  Komunitní pracovnice mi pomohly dostat se i na základní uměleckou školu, a tak se můžu zlepšovat ve zpěvu. Vždy jsem se styděla lidem ukázat, co je ve mně a rozvíjet svůj talent. Komunitní centrum je prvním místem, kde jsem začala poprvé zpívat před lidmi. Spolu s rodinou jsem jela do Prahy na Gala koncert, který organizovala herečka Yvetta Blanarovičová. Bylo to vlastně poprvé, co jsem byla v Praze a bylo to skvělé. Neskutečně jsem se tam sblížila s mamkou a sestrou, toho si opravdu cením. Bunkr a Komunitní centrum mě naučili samostatnosti, všechno jsem vždy chtěla první a teď se snažím být samostatná. Díky Bunkru jsem se naučila být sama sebou." L., dobrovolnice KC Borek

 „Komunitní centrum je místo s lidmi s dobrým srdcem, kde trávíme společný čas vzděláváním se, hraním her nebo jen tak kecáme. Komunitní centrum mi moc pomohlo se školou. Rodiče chtěli, abych se vyučila kadeřnicí, ale já jsem vždy věděla, že chci pracovat s lidmi, ale nevěděla jsem kde. V Komunitním centru Borek jsem měla hned dva vzory - pracovnice, které mě inspirovaly, a já si řekla že chci být jako ony. Díky nim a své píli jsem se dostala na obor sociální činnost a po maturitě bych chtěla studovat vysokou školu, pedagogickou fakultu. V komunitním centru jsem hodně ráda za víkendovky, které komunitko organizuje, protože jsem se tam sblížila s rodinou, trávili jsme tam spolu čas a účastnili se aktivit…Bunkr mě naučil více důvěřovat lidem, i mimo tuto komunitu.“ A., dobrovolnice KC Borek