Komunitní práce pomáhala v době nouzového stavu tam, kde systém nestačil

Nařízené uzavření komunitního centra na jaře neznamenalo, že by pracovníci rezignovali na komunitní práci.

Komunitní centrum na Borku je místem, kde se mohou lidé z lokality potkávat, trávit společně čas, sdílet spolu problémy a radosti a společně pracovat na svých cílech. I Komunitní centrum Borek muselo, stejně jako všechna obdobná zařízení v České republice, v březnu 2020 své dveře klientům z důvodu nařízení vlády uzavřít. Uzavření komunitního centra však neznamenalo, že by pracovníci rezignovali na komunitní práci. Právě naopak, zrovna v této době bylo nutné najít cesty, jak v komunitní práci v lokalitě pokračovat a podporovat místní obyvatele na jejich cestě k řešení problémů a výzev, které se v souvislosti s pandemií objevily. Uzavřením základních škol totiž vyvstal problém se zvládáním "výuky na dálku", protože systém (celorepublikově) zapomněl na ty děti, které jsou tzv. "offline" a nemají pro takovou "výuku na dálku" vhodné zázemí, nevlastní počítač či nemají připojení k internetu. 

Takovým dětem se komunitní pracovníci již v průběhu března intenzivně věnovali po telefonu a řešili s nimi domácí výuku a problémy s ní spojené, byli také v kontaktu s jejich rodinami i se školou a snažili se najít cesty, jak zvládnout domácí vzdělávání v podmínkách, které pro to nejsou vybavené. Postupně došlo k tomu, že komunitní pracovníci za přísných hygienických podmínek začali s domácí výukou pomáhat přímo v lokalitě - před uzavřením škol se doučování dětí věnovali v rozsahu 12 hodin měsíčně, v období pandemie v průměru 70 hodin měsíčně. Díky výzvě na sociálních sítích dokonce získali  notebooky, které poté předali do rodin, které neměly pro plnění domácí výuky vhodné podmínky a potřebné vybavení. Do doby, než byl obnoven běžný provoz komunitního centra, strávili komunitní pracovníci více než 230 hodin v přímém kontaktu s lidmi z lokality a podporovali je a reagovali na jejich potřeby.

Samotní obyvatelé lokality Borek také nebyli k problémům způsobeným pandemií lhostejní. Místní ženy začaly svépomocí ihned po vyhlášení nouzového stavu šít roušky. 12 žen se pravidelně scházelo v nově vybudované šicí dílně a ve svém volném čase našilo více než 3000 ks roušek, které putovaly do místních zdravotnických zařízení či sociálních služeb. Nyní již Komunitní centrum funguje v běžném letním provozu. Společně s místními lidmi komunitní pracovníci připravují Sousedskou snídani, organizují výlety či již tradiční čtyřdenní pobyt s rodinami.

Právě v takové krizové době, jakou bylo období nouzového stavu, se ukázal smysl a potřebnost komunitní práce. Komunitní  pracovníci dokázali rychle zareagovat na nové potřeby lidí z lokality a pomohli tam, kde systém nestačil - se zajištěním vzdělávání dětí v době uzavření základních škol a se zajištěním vhodných podmínek pro vzdělávání, a rovněž se zajištěním vhodných podmínek a materiálu pro aktivní ženy z lokality, které šily roušky do těch zdravotnických a sociálních zařízení, kde byly potřeba. Komunitní práce má smysl.

Komunitní práce je o lidech a pro lidi.

Když se ti nelíbí prostředí, ve kterém žiješ, když nejsi spokojený ve svém okolí, když kolem sebe vidíš problémy, máš dvě možnosti - nedělat nic a zvyknout si na situaci, která se ti nelíbí nebo to změnit a nadchnout pro změnu i své okolí. K tomu směřuje komunitní práce, kterou se v Třinci zabýváme v lokalitě Borek. V našem Komunitní centrum Borek podporujeme místní obyvatele, aby vlastními silami a s využitím místních zdrojů rozvíjeli místo, ve kterém žijí a řešili problémy,... které je trápí. Za dobu existence našeho centra se tak místním obyvatelům podařilo např. zlikvidovat černou skládku, vybudovat dětské a workoutové hřiště, zařídit posilovnu a šicí dílnu a vystavět venkovní posezení s altánem. Zároveň jsou místní obyvatelé velmi aktivní v organizování akcí pro děti.

Komunitní práce pomáhá hledat způsoby k naplnění svých cílů vlastními silami. Podporuje lidi ve využívání vlastních zdrojů a dovedností a napojuje je na zdroje společnosti. Věříme, že má smysl vytvářet podmínky pro rozvíjení aktivit lidí, kteří mají zájem dělat něco i pro druhé a chtějí se zapojit do zlepšení kvality života všech obyvatel místa, kde žijí. 

 Spolupracujeme a rozvíjíme se na krajské úrovni

Komunitní centrum Borek je jedním z realizátorů projektu Podpora komunitní práce v MSK II. Veškeré informace o komunitní práci najdete zde: https://komunitniprace.msk.cz/