Komunitní práce na Borku je příkladem dobré praxe

20.09.2021/ Účastníci CGYPP ocenili aktivity obyvatel Borku a nasazení komunitních pracovnic. Děkujeme :)

V uplynulých dnech hostilo naše Komunitní centrum na Borku účastníky Czech-German Young Professionals Program, mezinárodní platformy pro mladé profesionály. S mladými lidmi probírali obyvatelé lokality Borek a naši komunitní pracovníci témata spojená s komunitní úrovní, dopady pandemie a sociálním vyloučením. Akce se účastnila i Zuzana Stanková z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která účastníkům přiblížila příčiny sociálního vyloučení a cesty, jak z něj ven. „Místní komunitní pracovníci Lenka Szotkowská a Iveta Kowolová si vedou neuvěřitelně,“ oceňovali zástupci CGYPP práci našich komunitních pracovnic. O tom že Komunitní centrum na Borku, aktivita našich komunitních pracovnic, ale hlavně místních obyvatel, je často zmiňována jako příklad dobré praxe v komunitní práci, svědčí i fakt, že Agentura pro sociální začleňování zanedlouho vydá publikaci s názvem „Příručka dobré praxe – Inspirace pro sociální začleňování: Komunitní práce“, kde jednou z kapitol bude právě praxe komunity z Borku. Skvělá práce ????

 

Fotografie: Czech-German Young Professionals Program - CGYPP