Komunitní centrum na Borku je inspirací

17.09.2020/ Komunitní pracovníci ze všech koutů naší republiky přijeli na stáž do našeho centra na Borku

Na inspirativní stáž přijeli do našeho Komunitního centra Borek odborníci a kolegové - komunitní pracovníci ze všech koutů naší republiky. V pondělí 7. září 2020 jsme se jim věnovali společně s aktivními obyvateli Borku a představili jim činnost našeho Komunitního centra. Stáž začala komentovanou procházkou po Borku. Stážisté si prohlédli prostory našeho centra i lokalitu jako takovou, ve které je možné vidět výsledky komunitní práce a úsilí místních obyvatel, např. nově postavený altán u komunitního centra nebo dětské hřiště vybudované za obchodem. Program poté pokračoval prezentací o vývoji a procesech komunitní práce na Borku. I samotní obyvatelé Borku se do prezentace zapojili, když hovořili o své motivaci k zapojení do komunitní práce a o tom, co se jim na Borku povedlo zrealizovat. Obyvatelé Borku také mluvili o tom, co pro ně samotné Komunitní centrum znamená, což bylo velmi dojemné a povzbudilo nás to do další práce. Později byly na programu tři diskusní skupiny na témata: faktory přispívající k rozvoji komunitní práce, bariéry v komunitní práci a způsoby propagace komunitní práce. Celá stáž probíhala v přátelské atmosféře a byli jsme rádi, že jsme mohli inspirovat kolegy z oboru a napomoct tím komunitní práci rozvíjet se i v dalších krajích.

Děkujeme Metodickému centru komunitní práce MSK za pomoc s realizací stáže.