Jsme partnery v EU projektu

19.10.2020/ Naše organizace prostřednictvím našich sociálních služeb je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s.

Jsme potěšeni, že můžeme být jedním z 29 partnerů, zapojených do evropského projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s.  - PLNÉ ZNĚNÍ INFORMACE ZDE

Díky tomuto partnerství proběhne dobrovolný rozvojový audit kvality našeho terénního programu, dále se naši pracovníci zúčastní odborných stáží v jiných organizacích.  Součástí projektu bude i vznik metodiky evaluačního nástroje pro služby, kdy v našich službách následně proběhne pilotní odzkoušení metodiky evaluace pod vedením odborníka, a to jako v jedné z 5 vybraných členských organizací ČAS. Tato příležitost a důvěra nás těší.

  OPZ plakát