Již 18 let se věnujeme dětem, mladým lidem i rodinám

20.01.2021/ V roce 2003, dne 20. ledna založili Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová a další nadšenci občanské sdružení Bunkr-klub mladých.

Je to již 18 let, kdy v Moravskoslezském kraji profesionálně budujeme bezpečná místa, kde nejen děti a mladí lidé, ale také rodiny a místní komunita nachází útočiště, pomoc a odpovědi.

20. ledna 2003 založili Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová a další nadšenci občanské sdružení Bunkr. Začalo to otevřením prvního klubu, který Roman a Renáta vybudovali v Třinci s motivací poskytnout prostor a podporu těm dětem a mladým lidem, kteří pocházeli z komplikovaného zázemí. Brzy poté se aktivity Bunkru začaly rozšiřovat a nyní již Kluby Bunkr (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) působí ve třech městech – v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně. Ke klubovým aktivitám jsme postupně přidali i terénní formu služeb, a naši pracovníci nyní za klienty také přichází přímo do ulic měst, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Smyslem naší práce bylo (a stále je) podávat dětem a mladým lidem pomocnou ruku, vyslechnout je a hledat řešení jejich problémů tak, aby se jim žilo lépe. Jak šel čas, transformovali jsme se na obecně prospěšnou společnost a rozšířili jsme pole naší působnosti, kdy jsme se kromě dětí a mladých lidí začali věnovat i pěstounským rodinám. Ty dlouhodobě podporujeme a doprovázíme je ve vytváření zdravě fungujících náhradních rodin. Také místní komunita nám nebyla lhostejná, obzvláště ta, která nemá stejné životní podmínky jako většina společnosti. Proto se nyní také věnujeme komunitní práci a provozujeme Komunitní centrum Borek.

Po celou dobu naší činnosti se snažíme dělat věci jinak. Soustředíme se na prevenci, vidíme větší efekt v řešení příčin problémů než jejich následků. Považujeme také za důležité upozorňovat na jevy, které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností. Od roku 2003 se z organizace vybudované nadšenci a dobrovolníky stala profesionální organizace, poskytující sociální služby a podpůrné aktivity, která má na poli prevence v Moravskoslezském kraji důležité místo. 

"Na dobu v Bunkru vzpomínám hodně dobře, zažil jsem tam spoustu srandy, našel hodně nových kamarádů, hodně jsem se toho jak od pracovníků, tak od dobrovolníků naučil, a prostě vzpomínám rád na ty roky strávené v Bunkru...," říká Dominik, jeden z našich bývalých klientů a my jsme rádi, že po tolika letech máme v jeho vzpomínkách stále své místo.

Celá stručná historie organizace zde