Altán pro Borek

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme si téměř svépomocně postavili u komunitka altán.

V roce 2019 jsme s obyvateli Borku realizovali projekt „Altán pro Borek“, který vznikl jako reakce na potřebu místních obyvatel, kterým v lokalitě chybělo důstojné místo pro venkovní akce a společná setkávání.

Díky podpoře Nadace ČEZ a jejich programu „Pomáhej pohybem“, jsme získali finance na nakoupení materiálu k výstavbě altánu a venkovního posezení. Veškeré práce, které souvisely s výstavbou altánu a posezení byly realizovány místními obyvateli, za podpory firmy Stonawski a komunitních pracovníků.

Velké díky patří také Romanovi Janíkovi a dalším lidem z lokality, kteří se do projektu zapojili, a věnovali mu svůj volný čas. Jsme rádi, že lidem jejich okolí není lhostejné, mají chuť ho proměňovat.

ZDE celá zpráva s fotografiemi

Nadace ČEZ