Studentský týmKde jsem? Úvodní stránka - Studentský tým

Studentský tým

Studentský tým (ST) je skupina třineckých středoškoláků, která si klade za cíl podporovat vlastní aktivity studentů, zlepšovat komunikaci mezi studenty a organizacemi a institucemi, zviditelňovat přínosy mimoškolní práce studentů pro školy a třineckou veřejnost a v neposlední řadě přispívat ke zlepšování podmínek kulturního a sportovního vyžití. Studentský tým působí v Třinci.

Činnost ST řídí koordinátoři ST: jeden / student - volen z řad členů, druhý / pracovník - delegovaný z Bunkr o. s.

Cíle:

  • stmelování lidí, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas, mají dobré nápady a organizačního ducha
  • realizovat nápady mládeže
  • dostat se do podvědomí veřejnosti
  • využít již existující potenciál třinecké středoškolské mládeže

Kodex Studentského týmu (soubor Kodex_ST_2012.pdf)


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka