Studentský týmKde jsem? Úvodní stránka - Studentský tým

Historie

2013

Tento rok začal již tradičně Studentským plesem, jež byl letos tematicky zaměřený na škrabošky. Studenti si užili 2 filmové večery. V květnu uspořádali odpoledne pro nové členy a v červnu pak taneční workshop pro děti z komunitního centra na Borku. Na podzim pomáhali s propagací Bunkrytfestu a zorganizovali Rumunský večer se zahraničním dobrovolníkem Paulem. Jelikož se Tým skládal z maturantů, začali hledat své následníky v řadách mladších spolužáků.

2012

V tomto roce toho stihli studenti opravdu hodně. Organizaci již 10. ročníku studentského plesu, nadále pokračovali v organizaci přednášek zahraničních dobrovolníků na školách, pomáhali s akcemi Den pro rodinu, Bunkrování, Bunkrytfest. V červnu vyjeli na výlet do archeoparku, v říjnu zase upevňovat vztahy s novými členy do Písku. Proběhly filmové kluby, večer se společenskými hrami a Španělský večer se zahraniční dobrovolnicí Sandrou. Na konci roku uspořádali Mikulášskou párty pro děti v nově vzniklém komunitním centru na Borku. Proběhlo celkem 17 schůzek ST.

2011

Také letos se studenti zapojili do organizace a přípravy Studentského plesu. Probíhaly filmové kluby a přednáška o Keni. V květnu se vydali upevňovat své vztahy a spolupráci mezi sebou na teambuilding do Písku. Také se zapojili do akce Den pro rodinu a organizovali přednášky zahraničních dobrovolníků na třineckých středních školách. Proběhlo celkem 12 schůzek Týmu.

2010

Tento rok se nám nadmíru povedl Studentský ples, kdy lístky byly vyprodány již během hodiny. Kromě akcí pořádaných studentským týmem se začali studenti zapojovat rovněž do jiných projektů – mentorování zahraničních dobrovolníků a správcovství na hřištích v Třinci. Během roku proběhly tyto akce: 15 schůzek ST, 2x studentský filmáč, filmový maratón, večery na téma utrpení a naděje kurdských vesničanů v severním Iráku, výlet na Javorový + minigolf.

2009

V průběhu roku se obměnil celý ST, jak jeho koordinátor za Bunkr, o. s., tak i studenti. Z důvodu stmelení „nového týmu“, nastavení nového směru fungování a načerpání nových sil jsme vyjeli na dvoudenní teambuilding na Polanku, který všichni ohodnotili jako velice přínosný, a Studentský tým tak posílil a čítal 12 aktivních členů. Proběhly 4 studentské filmové kluby, dvě besedy ( prezentace Geovaniho o Brazilií a spřátelení se s novou stolní hrou Arimou.). Nechyběl Studentský ples.

2008

Proběhlo několik setkání týmu, během nichž se studenti zabývali přípravou různých aktivit (časopis ZDENDA, program filmového klubu, příprava plesu). Zrealizovaly se: 2x besedy (Idioti na plavbě kolem světa, Povídání o Mexiku), 12x studentských filmových klubů + filmový maratón, 2x koncerty (Goralia fest, Mikulášská párty) 6x Studentský ples.

2007

V roce 2007 proběhlo 15 setkání Studentského týmu, během nichž se studenti zabývali přípravou různých aktivit (časopis ZDENDA, program filmového klubu, vytváření plánu další činnosti Studentského týmu atd.) V rámci setkání Studentského týmu proběhlo i 12 studentských filmových klubů (filmy byly vybírány se zaměřením na povinnou literaturu). Studentský tým se aktivně podílel na přípravě a programu úspěšného Studentského plesu.

2006

Proběhl Studentský ples, na jehož přípravě se ST podílel velkou mírou, a to moderováním, přípravou programu, oslovováním sponzorů a personálním zabezpečením akce. Proběhl turnaj ve stolním fotbálku, studenti uspořádali v rámci Bambiriády 2006 soutěžní přehlídku studentských filmů „Studentská kamera“ na téma „stereotyp“. Dále pak se na Bambiriádě podíleli vystoupením dvou studentských kapel v rámci pódiových vystoupení,a na akci „Mikulášská párty“ – koncert 3 studentských kapel. Během roku 2006 se konal 15x studentský filmový klub

2005

Druhý pokus zformovat Studentský tým – motivačním kurzem v Návsí v dubnu 2005. Od té doby se ST pravidelně scházel v prostorách klubu Bunkr a Městské Knihovny. V rámci Bambriády 2005 proběhl Studentský parlament, na němž studenti předkládali své návrhy a otázky zástupcům města Třince, Policie a dalších organizací, které se zabývají kulturním a sportovním děním v našem městě ST zorganizoval v klubu Bunkr koncert studentských kapel. Od začátku října začal fungovat dvakrát měsíčně Studentský filmový klub.

2004

Bunkr, o. s., ve spolupráci s Institutem EuroSchola, oslovil třinecké střední školy s myšlenkou založení Studentského Týmu. Každá škola delegovala své studenty a Studentský Tým zahájil svou činnost, ale vydržel jen několik měsíců a pak se rozpadl.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka