StreetworkKde jsem? Úvodní stránka - Streetwork

Streetwork a jeho principy

Streetwork je profesionální sociální služba a svým způsobem dost podobná nízkoprahovému klubu. Akorát do klubu přicházejí děti a mladí lidé sami, kdežto streeti vyráží za nimi tam, kde pobývají. I když to je většinou na ulici, tak pro setkání platí také pravidla, která se každý při prvním setkání se streetem dozví.

Principy naší terénní práce jsou:

Nízkoprahovost

Nízký práh znamená snahu o maximální snížení překážek, které by snad mohly zabránit nebo odradit někomu potkávat se a bavit se streetem.

MÍSTO
Streetworkeři mají vytipovaná místa, kde se mladí lidé zdržují a respektují jejich pohyb po městě.

ČAS
Provozní doba je nastavena podle aktuální časové potřeby dětí a mladých lidí.

CENA
Služba je poskytována zdarma (kromě „extra“ služeb – akcičky, výlety, apod.).

ANONYMITA
Každý má možnost říct na sebe jen to, co chce (povinné je pouze jméno nebo přezdívku a rok narození).

ODLIŠNOST
Streetwork je pro každého, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní kolem sebe či provoz. Odlišné názory či životní styl nejsou důvodem k zákazu využívání služby.

DOBROVOLNOST
Každý má vždy možnost odmítnout pracovníka a nabízenou službu, pro potkávání streeta není podmínkou žádná registrace, pravidelný kontakt se službou, ani povinné zapojení se do připravovaných aktivit

Respekt

Respektujeme důstojnost všech, jejich názory, odlišnosti a specifika. Nikoho nemoralizujeme, nekritizujeme a nehodnotíme. I přesto, že často pracujeme se skupinou, respektujeme individualitu jednotlivce.

Profesionalita

Všichni pracovníci jsou odborně vzděláni pro práci v terénní sociální službě a nadále si své vzdělání rozšiřují.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka