StreetworkKde jsem? Úvodní stránka - Další projekty - Ukončené projekty

Streeetwork v Jablu

Poslání:

Posláním Streetworku v Jablukově je podporovat a motivovat mladé lidi ohrožené riziky dospívání a nacházející se v nepříznivé životní situaci k aktivitě, samostatnosti a směřování. Chceme jim v jejich přirozeném prostředí pomoci předcházet dopadům sociálního vyloučení a redukovat je.

Cíle:

  • motivovat klienty k pozitivní změně a směřování: někým být, někam patřit, někam mířit
  • zvýšit kompetence klientů
  • uschopnit klienty k samostatnosti a kreativitě a podpořit je
  • podpořit klienty v realizaci aktivit a nápadů
  • nabídnout možnosti a poskytnout prostředky ke smysluplnému trávení volného času

Pro koho Kdy a kde

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka