Kde jsem? Úvodní stránka - PET tým

PET TÝM poradna

JSME

tým odborných pracovníků ve složení psycholog (P), etoped-speciální pedagog (E), terapeut (T),
sociální pracovník a další přizvaní odborníci dle potřeby.

poradna - zařízení odborného poradenství (na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje)

přesvědčeni, že nejlepší cestou poskytnutí pomoci dítěti je rozvoj a posílení jeho rodiny jako celku.

V JAKÝCH SITUACÍCH SE NA NÁS OBRÁTIT?

Pokud jste rodič, nebo pěstoun a máte pocit, že svému dítěti nerozumíte, máte komunikačními problémy, řešíte situace spojené s výchovou dítěte jako např. nerespektování pravidel, obtíže se školní docházkou, útěky z domova, experimenty s návykovými látkami, krize dospívání, apod.

Pokud jsi dítě nebo dospívající a nechápou tě rodiče, máš časté konflikty s autoritami, učiteli nebo vrstevníky, nedaří se ti vyrovnat s nějakou důležitou událostí (změna školy, ztráta kamaráda, rozvod rodičů), někdo ti ublížil, nevěříš si, apod.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka