Kde jsem? Úvodní stránka - Služby pěstounům

Služby pěstounům - průvodce

Každá náhradní rodina, která má s naší organizací uzavřenou dohodu, je v pravidelném osobním kontaktu
s jedním odborným pracovníkem - tzv. průvodcem.

Průvodce má přehled o naplňování dohody, s pěstounem/pěstouny domlouvá plán vzdělávání, čerpání odlehčovacích služeb,
doptává se na další potřeby i na plnění povinností.
Osoba pečující i dítě/děti svěřené do pěstounské péče mají také možnost probrat své otázky, starosti, přání, ale i získat podporu.
Vše podléhá aktuální situaci a potřebám konkrétní rodiny.

Setkání může proběhnout:

  • z podnětu průvodce či rodiny
  • v domácnosti rodiny nebo v našich prostorech
  • s pěstounem/pěstouny a/nebo přijatým dítětem/dětmi, s dalšími členy domácnosti

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka