Kde jsem? Úvodní stránka - Služby pěstounům

Odlehčovací služby - krátkodobá péče

Nabízíme

V případě, že nastane některá z níže vyjmenovaných situací, mohou rodiny, které mají s námi uzavřenou Dohodu, využít tyto formy pomoci:

  • využít služeb nasmlouvané „rodinné chůvy“
  • využít veřejně přístupných služeb hlídání dětí
  • oslovit Bunkr, o. s., aby zajistil pracovníka

Požadavek rodina předem oznámí telefonicky nebo emailem.

Kdy tuto službu můžete využít? Zejména v situacích, kdy:

  • si potřebujete vyřídit pochůzky po úřadech
  • zajít k lékaři (sami, nebo s některým z dětí)
  • jste nemocní

... a v dalších životních situacích vyjmenovaných v zákoně.

 


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka