Kde jsem? Úvodní stránka - Organizace

Bunkr, o. p. s.

Poslání

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Bunkr, o. p. s. je nezisková organizace, která reaguje na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby v rodině i komunitě.  Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky.    

Soustředíme se na:

  • Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru

  • Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

  • Realizaci preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod.

  • Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže i celých rodin

  • Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka