Kde jsem? Úvodní stránka - Organizace

Historie organizace – léta 2002 - 2010

Zde najdete v bodech základní a pro nás důležité vývojové milníky.
Podrobněji se dočtete ve výročních zprávách a v jiných částech webových stránek u konkrétních projektů.

2010 – rok dalšího růstu a práce na stabilizaci

Leden - nárůst činnosti nás teprve teď dovedl k přijetí účetní (dosud zajištěno externě)
Duben - se zpožděním a nemalými nesnázemi, zahajujeme provoz dalších dvou sociálních služeb:
NZDM Klubu Bunkr a Streetwork v Jablunkově
Květen - spouštíme druhý ročník projektu Hřiště bez nudy (letos už i v Bohumíně)
Červen - papírů stále přibývá – zřizujeme místo administrativní pracovnice
Srpen - EXCHANGE- 4. mezinárodní výměna mládeže v programu ČNA Mládež – Po stopách soužití člověka s člověkem v Bulharsku -3 země (CZE-SK-BG)
Prosinec - novinka – rozšiřujeme akreditaci pro EVS – jsme nejen hostitelskou ale i vysílající organizací pro program Evropské dobrovolné služby

Rekord: nesmírně se personálně rozrůstáme, ale i obměňujeme – měli jsme 6 výběrových řízení
Počet zaměstnanců: 14

2009 – rok expanze

Vstupujeme do zcela nové oblasti financování, stáváme se hlavními dodavateli služeb NZDM a terénní programy na Třinecku, budeme mít subdodavatele.
Opět obměňujeme pracovní tým – 2 místa.
Studentský tým – obměna koordinátora i studentů – avšak k lepšímu – 12 aktivních členů.
Březen - novinka v EVS – překračujeme hranice Evropy a přijímáme dobrovolníka z Brazílie
Duben - spouštíme zcela nový projekt Hřiště a ulice bez nudy (do října jsme téměř 500 hodin na 3 třineckých hřištích)
Červen - hostíme projekt EXCHANGE – tentokrát větší - 3 země (CZE-SK-BG) – Po stopách soužití člověka s přírodou na Slezsku
Červenec - další EVS dobrovolník – z Turecka
Září - restrukturalizace organizace – vytvořeno ředitelství s oddělenou kanceláří
Listopad - překračujeme hranice města Třince a rozšiřujeme činnost
   » do Bohumína – otevíráme nové NZDM Klub Bunkr
   » Dlouhodobě jednáme i o zřízení sociálních služeb NZDM a STREET v Jablunkově

Finále:  - říjen – máme 2 kontroly na ukončené starší projekty
    - listopad – absolvovali jsme, a se ctí, inspekci kvality soc. služby NZDM Kluby Bunkr a Bunkřík v Třinci
Počet zaměstnanců: 7
Dobrovolníci – počet: 4

2008 – rok změn - obměnil se nám nadpolovičně pracovní tým

Leden - 5. výročí existence organizace – jen tiché uvědomění si
Únor - náš pracovník je zakládajícím členem Pracovní skupiny streetwork Moravskoslezského kraje
Květen - EVS – Daniel
Červen - rozšiřujeme streetwork o dalšího pracovníka
Září - EVS – Christopher
Říjen - trochu okázaleji jsme oslavili 5. Výročí provozu Klubu Bunkr

Celý rok jsme realizátory projektu Pevné Prahy 2008, který je pro celou Pracovní skupinu NZDM a STREET MSK.
Celé druhé pololetí se seznamujeme s připravovaným novým financováním formou veřejné zakázky MSK a ucházíme se o ni.
Dobrovolníci – počet: 3

2007 – rok zátěže

V platnost vstupuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který od této chvíle je závazný i pro nás a naši činnost.
Únor - Bunkryt – po neuvěřitelných 2 letech překonávání byrokratických a finančních překážek zahájení provozu hudební zkušebny – do konce roku zkouší už 10 kapel
Únor - zlom v EVS – máme současně 2 dobrovolníky
Březen - NZDM prochází dobrovolným auditem kvality České asociace streetwork
Duben až červenec - snaha správně vyúčtovat SROP projekt – málem nás to dohnalok zoufalství a zániku organizace – drsná škola, snad nikdy více …
1. červen - naše organizace se přejmenovává na Bunkr, o. s.
Červen - NZDM se stalo členem České asociace streetwork
Červenec - registrujeme 2 sociální služby – NZDM KLUBY BUNKR A BUNKŘÍK a STREETWORK V TŘINCI

Počet zaměstnanců: 5
Dobrovolníci – počet: 6

2006 – rok profesionalizace

Získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí
Květen - jsme spoluorganizátory 1. Ročníku Dne pro rodinu v Třinci u příležitosti Mezinárodního dne pro rodinu
Červen - byl nám schválen projekt v rámci SROP, a tím jsme vstoupili do zcela nové sféry-evropských projektů
Červenec - nastupuje nový pracovník – streetworker
Srpen - EXCHANGE- 2. mezinárodní výměna mládeže v programu ČNA Mládež – Po stopách českých učitelů v Bulharsku  – partner – Bulharská organizace
Září - EVS se nám zalíbilo - nástup druhého v pořadí zahraničního dobrovolníka
    - rozbíhá se nová služba – terénní program pro mládež - Streetwork v Třinci

Dobrovolníci: nadále spolupráce s organizací ADRA – přes jejich dobrovolnické centrum jsme měli 7 dobrovolníků

2005 – rok rozmachu

Březen - schválení pronájmu prostor (bývalý CO kryt) na Sosně (s výhledem pro hudební zkušebnu)
Duben - profesionalizace pracovního týmu – první zaměstnanci – 3 na HPP + 2 na DPČ
    - nový pokus zformování a úspěšné zahájení činnosti Studentského týmu
Květen - certifikát ČNA Mládež- Bunkr je hostitelskou organizací dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby
    - začali jsme nabízet Prožitkové programy pro ZŠ – 25 tříd
1. červen - rozšíření cílové skupiny o mladší děti (7-12let) - otevření – Klub Bunkřík
Červenec - EXCHANGE- 1. mezinárodní výměna mládeže v programu ČNA Mládež – Po stopách Cyrila a Metoděje na Velké Moravě – partner – Bulharská organizace
Září - nástup první zahraniční dobrovolnice

Dobrovolníci: zahájili jsme spolupráci s organizací ADRA
– přes jejich dobrovolnické centrum jsme měli 7 dobrovolníků
Finance - dotace přesáhly milion – celkem  1 110 933 Kč

2004 – rok vytrvalosti

Leden - výkonná rada rozhodla, že Bunkr se bude formovat jako NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), už tehdy klonící se k sociální práci
    - poprvé jsme zastřešili Studentský ples pořádaný studenty
Duben - první pokus zformovat Studentský tým – ten ale vydržel jen několik měsíců
Listopad - stali jsme se zakládajícím členem Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje

Finance: první rok podpora MPSV
Celý provoz je stále zajišťován pouze dobrovolnicky
Dobrovolníci: stávající 6 a dalších 8 nových = celkem počet: 14

2003  - rok zrození a experimentů

20. ledna - založení a zaregistrování organizace – název:  Bunkr-klub mladých
27. ledna - týden existence a hned podání prvního projektu na krajský úřad 
Srpen - po dlouhých jednáních nalezeny vhodné prostory na Terase - převzetí prostor po cukrárně – vedle čajovny
Září - rekonstrukce ve zběsilém tempu
10. říjen - slavnostní otevření klubu

Finance: podpora z města a peníze z kraje – tak akorát na nájem, rekonstrukci a základní vybavení klubu
Do konce roku balancování mezi volnočasovým otevřeným klubem a NZDM
Klub organizován pouze pomocí dobrovolníků, počet: 10

2002 – první myšlenka

V roce 2002 byl v Třinci realizován projekt FORUM, kterého se aktivně účastnilo devět třineckých organizací, pracujících s mládeží. Cílem bylo zmapovat již existující aktivity pro děti a mládež ve městě a zaměřit se na „bílá místa“.  Výsledkem projektu byl dokument „Strategie partnerství“ a jedním z výstupů byla absence klubu pro mladé lidi v Třinci. Díky entuziasmu a vizím Romana Brzeziny, se ještě koncem roku 2002 sešla skupinka zainteresovaných lidí, aby zvážili možnosti realizace. V lednu 2003 pak bylo účelově založeno občanské sdružení s názvem Bunkr-klub mladých.

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka