NZDM BunkrKde jsem? Úvodní stránka - Nízkoprahové kluby

Nízký práh a další principy

Pro provoz klubu a naši práci máme několik zásad. Zde jsou:

Nízkoprahovost

Nízký práh znamená snaha o maximální snížení překážek, které by snad mohly zabránit někomu nebo odradit někoho chodit do klubu.

MÍSTO:
Klub je v centru města, tedy lehce dostupný.

ČAS:
Otevírací doba je nastavena podle aktuální časové potřeby dětí a mladých lidí.

CENA:
Služba je poskytována zdarma (kromě „extra“ služeb – akcičky, výlety, apod.).

ANONYMITA:
Každý má možnost říct na sebe jen to, co chce
(potřebujeme pouze jméno či přezdívku, první dvě písmena příjmení a rok narození).

BEZPEČÍ:
Klub je pro každého, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní v klubu či provoz klubu

DOBROVOLNOST:
Žádná registrace ani přihlášky ani pravidelná docházka, ani povinné zapojení se do připravených činností

Respekt

Považujeme si svěřené důvěry, na které stojí celá kontaktní práce.
Respektujeme důstojnost všech, uschopňujeme je k vlastním rozhodnutím a zodpovědnosti.

Profesionalita

Všichni pracovníci jsou odborně vzděláni pro práci v nízkoprahovém klubu – v sociální službě.
Chtějí svou práci vykonávat kvalitně.

Individuálnost

Přestože často pracujeme se skupinou, zajímáme se o jednotlivce.
Uplatňujeme osobní přístup a zajímají nás konkrétní příběhy a konkrétní lidé.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka