NZDM BunkrKde jsem? Úvodní stránka - Nízkoprahové kluby - NZDM Nový Jičín

NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání:

Posláním NZDM Klub Bunkr je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem
a mladým lidem z Nového Jičína ohroženým sociálním vyloučením a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty.

Cíle:

  • Vytvářet takový prostor, který by byl pro děti a mladé lidi bezpečný, atraktivní a motivující k volnočasovým aktivitám

  • vést mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a povzbudit je „k směřování“
    (někým být, někam patřit, někam mířit)

  • nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací vlastními silami

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka