Kde jsem? Úvodní stránka - Další projekty - Ukončené projekty

NZDM Klub Bunkr, Jablunkov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání:

Posláním NZDM Klubu Bunkr je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mladým lidem
z Jablunkova ohroženým sociálním vyloučením a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty.

Cíle:

 • vytvářet takový prostor, který by byl pro děti a mladé lidi bezpečný, atraktivní
  a motivující k volnočasovým aktivitám
   
 • oslovit a kontaktovat cílovou skupinu
   
 • vést mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a povzbudit je „k směřování“
  někým být, někam patřit, někam mířit)
   
 • nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací vlastními silami

Pro koho Kdy a kde Týká se nás

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka