NZDM BunkrKde jsem? Úvodní stránka - Nízkoprahové kluby

Přehled a vývoj klubů

Naše organizace je poskytovatelem několika sociálních služeb,
registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou tato:Audit kvality ČAS

Název Identifikátor

NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344
NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192
NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065
 • Všechny kluby jsou členy Pracovní skupiny nízkoprahových služeb
  pro děti a mládež Moravskoslezského kraje.
   
 • NZDM Klub Bunkr, Třinec je členem České asociace streetwork, o. s. [od 6/2007]

Toto je několik důležitějších dat v historii našich klubů,
více najdete ve výročních zprávách

 • 2012 – 18. 12. – slavnostní otevření prostor NZDM Klub Bunkr v Novém Jičíně - konečně - po velmi zdlouhavé rekonstrukci, kdy úvod služby probíhal terénní formou.
   
 • 2012 – přelom listopadu-prosince - jsme nuceni opět přesunout NZDM Klub Bunkr v Bohumíně. Naštěstí pouze do vedlejší budovy
  "přes dvůr" a navíc do vhodnějších prostor, takže to neomezilo práci.
   
 • 2012 – 22. 11. – třinecký klub podstoupil hodnocení kvality u České asociace streetwork, o. s. Tento rozvojový audit proběhl s výsledkem naplnění 95 % kritérií, a ujistil nás tak v kvalitním směřování naší služby, což nás potěšilo i povzbudilo k další práci. Zároveň se tak prodlužuje naše členství v ČAS do 11/2015.
   
 • 2012 – 1. 8. – registrujeme novou službu - NZDM Klub Bunkr v Novém Jičíně (pro mládež 13-20 let). Vstup do dalšího města jsme připravovali déle než rok, a paradoxně k němu došlo chvíli poté, co jsme byli nuceni uzavřít 2 služby a opustit město jiné.
   
 • 2012 – 31. 5. – ukončení sociální služby NZDM Klub Bunkr v Jablunkově (č. reg. 1464832)- ukončili jsme dvouletou práci, do které jsme dali spoustu energie. Není to o tom, že by se to neosvědčilo, je to bohužel o penězích.
   
 • 2012 – začátek roku - ukončení financování z IP MSK a následné (ne)přidělení dotací MPSV nastal boj o existenci a udržení služeb, vyhlásili jsme týdenní prostestní akci formou přerušení provozu. Totální nekoncepčnost financování zapříčinila 3letý krok zpět a, k naší nelibosti, omezení služeb i snížení jejich kvality.
   
 • 2011 – srpen – Klub Bunkr v Bohumíně se stěhuje - nově má prostory v budově vedle vlakového nádraží, naštěstí kousek od původní adresy a stále v centru.
   
 • 2010 – 1. 11. – nová koncepce klubu v Třinci - ukončujeme činnost Klubu Bunkřík – zůstává NZDM Klub Bunkr, ten nově má provoz ve dvou klubovnách – na Terase a nově na Sosně. Zároveň osamostatňujeme Bunkryt (vyčleňujeme z NZDM) jako samostatný projekt.
   
 • 2010 - 1. 4. - otevíráme NZDM Klub Bunkr v Jablunkově (pro mládež 13-20 let).
   
 • 2009 - listopad – absolvujeme inspekci kvality v třineckém NZDM.
   
 • 2009 - 3. 11. – otevíráme NZDM Klub Bunkr v Bohumíně (pro mládež 13-20 let).
   
 • 2007 - červen – registrace sociální služby NZDM Kluby Bunkr a Bunkřík, Třinec (7-12let a 13-20 let).
   
 • 2007 - dobrovolný audit kvality (březen) a následně členství (červenec) v České asociace streetwork.
   
 • 2007 - únor – rozšíření NZDM o Bunkryt – hudební zkušebnu jako fakultativní nabídka služby.
   
 • 2006 - Získáváme pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí v třineckém NZDM.
   
 • 2005 - 1. 6. - rozšíření NZDM o Klub Bunkřík pro děti 7-12 let.
   
 • 2003 - 10. 10. – slavnostní otevření klubu Bunkr v Třinci (pro mládež 13-26 let).

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka