Kde jsem? Úvodní stránka - Komunitní centrum Borek

Komunitní centrum Borek

Komunitní centrum Borek je místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas, sdílet spolu problémy, ale i radosti.

Usilujeme o oslovené celé komunity, tedy dětí, mladých lidí, dospělých, jednotlivců a zároveň celých rodin. Nabízíme tedy komplex aktivit určených různým věkovým skupinám, chceme vycházet z reálných podmínek a specifik lokality.

Cíle:

  • propojovat a podporovat místní komunitu v lokalitě Borek

  • vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj dětí, mládeže i dospělých

  • inspirovat a uschopňovat k novým věcem

  • podílet se na začleňování obyvatel do společenského života

 


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka