Erasmus+Kde jsem? Úvodní stránka - EDS / EVS

Obecně / Generally

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti mládeže a sportu.

Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Je rozdělen na 3 klíčové akce:

  • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Více o Programu Erasmus+ na www.naerasmusplus.cz

 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA (EDS)

Evropská dobrovolná služba je součástí KA 1, aktivity Mládež. umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 týdnů až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… 

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let.

Bunkr, o. p. s. je hostitelskou i vysílající organizací. Více informací najdete na dalších místech našeho webu.

Podrobněji o EDS najdete ZDE


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka