Erasmus+Kde jsem? Úvodní stránka - EDS / EVS

EDS v Bunkru/ EVS in Bunkr

Do Evropské dobrovolné služby jsme zapojeni od roku 2005. Program je přínosem nejen pro samotné dobrovolníky, ale také pro celou naši organizaci, klienty, děti a mladé lidi, se kterými pracujeme, stejně jako pro celou místní komunitu. Dobrovolníci se učí česky a také se seznámí s naší kulturou, zvyky, tradicemi a lidmi samotnými. Každý dobrovolník se stává součástí našeho pracovního týmu a pomáhá s přípravou provozu a programů v klubech i na streetworku.

Dobrovolníci jsou také zapojeni do našich dalších projektů jako: Hřiště bez nudy, hudební zkušebny a Studentského týmu.

Naše organizace může hostit maximálně 6 dobrovolníků najednou.

Od ledna 2011 jsme rovněž vysílající organizací

---

We have been a part of EVS program since 2005. EVS is a great asset not only for volunteers, but also for our organization, our clients, children and young people, who we work with as well as for the whole local community. Volunteers learn Czech language. They also get to know our culture, customs, traditions and people.
Each volunteer is considered a part of the working team and together with other workers participates in the program preparation and realization in the clubs, during streetwork.

The volunteers also take part in our various projects: Hriste bez nudy (Playgrounds without boredom), music studio and High School Student Team.

Our organization is able to host the maximum 6 volunteers at the same time.

We are sending organization since January 2011.

---

Program EDS najdete i na Facebooku / You can find EVS also on Facebook:  EVS Bunkr, o. s.

Číslo naší akreditace (EI) / Our number of accreditation (EI): 2010-CZ-39


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka