Erasmus+Kde jsem? Úvodní stránka - EDS / EVS

EDS v Bunkru/ EVS in Bunkr

Do Evropské dobrovolné služby jsme zapojeni od roku 2005. Program je přínosem nejen pro samotné dobrovolníky, ale také pro celou naši organizaci, klienty, děti a mladé lidi, se kterými pracujeme, stejně jako pro celou místní komunitu. Dobrovolníci se učí česky a také se seznámí s naší kulturou, zvyky, tradicemi a lidmi samotnými. Každý dobrovolník se stává součástí našeho pracovního týmu.

Dobrovolníci jsou zapojeni do našich projektů dle svých preferencí a společné domluvy.Samozřejmě podporujeme nové nápady a aktivity dobrovolníků a vytváříme pro ně prostor i podmínky.

Naše organizace může hostit maximálně 6 dobrovolníků najednou.

Od ledna 2011 jsme rovněž vysílající organizací.

---

We have been a part of EVS program since 2005. EVS is a great asset not only for volunteers, but also for our organization, our clients, children and young people, who we work with as well as for the whole local community. Volunteers learn Czech language. They also get to know our culture, customs, traditions and people.
Each volunteer is considered a part of the working team.

The volunteers take part in our various projects. Of cause we welcome and support new ideas and activities of volunteers.

Our organization is able to host the maximum 6 volunteers at the same time.

We are sending organization since January 2011.

---

Program EDS najdete i na Facebooku / You can find EVS also on Facebook:  EVS Bunkr, o. p. s.

Pro Bunkr o. p. s. PIC – Participant Identification Code: 945105727


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka