Kde jsem? Úvodní stránka - Další projekty

Program Mládež v akci

PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

Program Mládež v akci je jedním z programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Zahrnuje: mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let.

VÝMĚNY MLÁDEŽE

Výměny mládeže (exchanges) jsou jedním z dílčích aktivit Mládež pro Evropu. Usiluje o naplnění jednoho z hlavních cílů programu, kterým je podpora aktivního občanství mladých lidí obecně a jejich evropského občanství zvláště. Klade si za cíl podporu projektů dvou a více skupin mladých lidí převážně ve věku 13 – 25 let, které spojuje stejný zájem. Prostřednictvím výměny mládeže se mladý člověk osobnostně rozvíjí. Práce na projektu v mezinárodním prostředí dále umožňuje objevovat a poznat nové sociální a kulturní skutečnosti.

Zapojit se mohou neziskové organizace, státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží nebo neformální skupina mladých lidí.

Bunkr, o. s. je do výměn mládeže zapojen od roku 2005.  Více informací najdete na dalších místech našeho webu.

Více o Programu Mládež v akci na www.mladezvakci.cz


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka