Kde jsem? Úvodní stránka - Další projekty - Mezinárodní výměny mládeže

“ON THE CROSSROAD OF DEMOCRATIZATION”

(15. - 25.7. 2012, Lotyšsko)

Jako již několikrát v posledních letech, i letos se 4 mladí lidé zúčastní s Bunkrem o.s. mezinárodní výměny mládeže.

Výměna mládeže “ON THE CROSSROAD OF DEMOCRATIZATION” je zaměřena na aktivizaci mladých lidi a jejich zapojení do mistní správy. Projektu se zúčastní 6 zemí s různým stupněm demokratizace- Lotyšško, Estonsko, Česká Republika, Arménie, Ukrajina a Ruská Federace.

Výměna mládeže se bude konat v Lotyššku- Ugale v termínu 15.- 25.7. 2012. Projektu se zúčastní 24 mladých lidi ve věku od 18 do 25 z šesti výše zmiňovaných zemí. V průběhu projektu se účastníci seznámí se základními principy demokracie a jejími hodnnotami. Mládež bude polečně objevovat problémy, úspěchy a neúspěchy demokracie v různých zemích. Zapojí se rovněž do spolupráce s mistními orgány. Hlavní cíl projektu buderealizován v procesu sdílení zkušenosti mezi účastníky, aktivní účasti v místní komunitě, interaktivnímu učení během návštěvy vládních a nevladních institucí.

Výstupem bude fotoreportáž týkající se demokracie a lidských práv. Účastnici budou vše pečlivě dokumentova během celého projektu a zorganizují výstavu fotografií v městě Ventspils. Po návratu z projektu každá země uspořáda výstavu ve své místní komunitě.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka