Kde jsem? Úvodní stránka - Další projekty - Mezinárodní výměny mládeže

Mladí lidé z České republiky a Bulharska společně po stopách svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velké Moravě

(1. – 9. července 2005, Česká republika)

Bunkr, o. s. - organizační schéma

Během 9-ti denní expedice (1.-9.červenec 2005) na jižní Moravě a v Praze poznávalo 20 mladých lidí z ČR a Bulharska archeologická naleziště z doby Velkomoravské, navštívili několik zajímavých míst bohatých na kulturní dědictví, poznávali způsob života v prvopočátcích formujícího se ranného českého státu. Během projektu byly prezentovány a představeny tradice a zvyky partnerských zemí a byl kladen dostatečný důraz na zábavu a kulturní vyžití mladých účastníků. Výstupem projektu byla tříjazyčná brožura s tématickými referáty a příslib další etapy expedice, tentokrát v Bulharsku.

Partnerem projektu se nám stala bulharská organizace Society Development Foundation z města Sliven. 

„Něco málo, co jsme zažili: návštěva nalezišť za doprovodu archeologa-ředitele Slováckého muzea, výlet motorovými čluny po Baťově kanále, koncert Hradišťanu v Archeoskanzenu Modrá, účast na Koncertu lidí dobré vůle a hlavní poutní bohoslužbě na Velehradu, setkání se sestrou představenou Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, český a bulharský večer – představení tradic a zvyků. Vše bylo prodchnuto novou zkušeností a novými vřelými přátelskými vztahy.“

Fotky napoví více:Výměny mládeže - fotogalerie


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka