Kde jsem? Úvodní stránka - Další projekty

Pevné prahy 08

Bunkr, o. s. byl v roce 2008 realizátorem projektu Pevné Prahy 2008.
Jednalo se o společný projekt Pracovní skupiny NZDM a STREET v Moravskoslezském kraji.

Cílem bylo vzdělávacími aktivitami a metodickou podporou zvýšit profesionální kompetence pracovníků v nízkoprahových zařízeních a terénních programech.

Díky projektu proběhly tyto akce:

 • Motivační rozhovory BASIC
  -  termín:  21.-23.5. 2008 - místo:Soběšovice - 16 účastníků
 • Motivační rozhovory FOCUS
  - termín: 5.-.7. 11. 2008 - místo: Malá Morávka - 12 účastníků
 • Manažerské dovednosti I.
  - termín: 6. 6.2008 -místo: Karviná - 12 účastníků
 • Manažerské dovednosti II.
  -termín: 8. 7.2008 -místo: Karviná - 13 účastníků
 • Konference INVENTURA
  - termín: 1.-3. 10. 2008 - místo: Bartošovice - 56 účastníků
 • ve 4 zařízeních probíhaly během roku konzultace a metodické vedení.

Všechny aktivity proběhly organizačně bez problémů a obsahově velmi úspěšně. Díky kvalitnímu vedení lektorů, mohli účastníci kurzů i seminářů na konferenci rozšířit své vědomosti a utužit své dovednosti. Přirozenou devizou bylo vzájemné povzbuzení, inspirace, předání zkušeností a prohloubení kontaktů mezi účastníky.

Navazující projekt Pevné Prahy 2009 realizuje organizace Iniciativa Dokořán z Karviné.

Fotky z projektu

Pevné prahy 08

Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka