HryKde jsem? Úvodní stránka - Další projekty

Pravidla zapůjčování her a sportovního vybavení

  1. Hry a sportovní vybavení si může zapůjčit jakákoli nezisková organizace působící v Třinci a okolí.

  2. Maximální výpůjční doba je 1 měsíc.

  3. Půjčení je bezplatné při dodržení výpůjční doby. Při zapůjčení se uhradí vratná záloha ve výši 100 Kč.

  4. V případě překročení doby výpůjčky uvedené ve smlouvě, náleží Bunkr, o. s. smluvní pokuta ve výši 100 Kč.

  5. V případě ztráty nebo zničení zapůjčených her a sportovního vybavení, uhradí organizace,
    která si věci zapůjčila, plnou cenu her a sportovního vybavení.

  6. Vypůjčitel nesmí zapůjčené věci přenechat třetí osobě.

Na možnosti zapůjčení je třeba se předem telefonicky nebo e-mailem domluvit se zodpovědnou osobou:

Mgr. Silvia Tačárová, tel.: 731 444 371, e-mail: tacarova@bunkr.cz

Návrh Smlouvy o výpůjčce naleznete zde.


Kontakt: info@bunkr.cz  | Copyright © 2004-2014 | Webdesign:dj mouka